Asociace TFF02

Alysso alyssoidis-Sedetum Oberdorfer et Müller in Müller 1961

Bazifilní vegetace skalních výchozů s rozchodníkem bílým

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Acinos arvensis, Arenaria serpyllifolia agg., Echium vulgare, Erysimum crepidifolium, Iris pumila, Medicago minima, Melica transsilvanica, Poa bulbosa, Sedum acre, Sedum album, Teucrium botrys

Mechorosty: Syntrichia ruralis, Tortella inclinata

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Acinos arvensis, Arenaria serpyllifolia agg., Centaurea stoebe, Echium vulgare, Sedum acre, Sedum album

Mechorosty: Ceratodon purpureus

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Sedum album

Citace: Sádlo J. (2007): Alysso alyssoidis-Sedetum Oberdorfer et Müller in Müller 1961. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 363–365, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.