Svaz XCE

Arction lappae Tüxen 1937

Nitrofilní ruderální vegetace dvouletých a víceletých druhů na antropogenních substrátech

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Anthriscus sylvestris, Arctium lappa, Arctium minus, Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Chenopodium bonus-henricus, Conium maculatum, Lamium album, Sambucus ebulus, Urtica dioica

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Anthriscus sylvestris, Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Elymus repens, Lamium album, Taraxacum sect. Taraxacum, Urtica dioica

Citace: Láníková D., Chytrý M. & Lososová Z. (2009): Suchomilná ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy (Artemisietea vulgaris). Xerophilous ruderal vegetation with biennial and perennial species. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 207–288, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.