Svaz TDA

Arrhenatherion elatioris Luquet 1926

Mezofilní ovsíkové a kostřavové louky

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Dactylis glomerata, Galium album subsp. album, Knautia arvensis agg., Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Plantago lanceolata, Trisetum flavescens

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea millefolium agg., Alchemilla, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Cerastium holosteoides subsp. vulgare, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Festuca rubra, Galium album subsp. album, Holcus lanatus, Knautia arvensis agg., Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Poa pratensis agg., Ranunculus acris, Rumex acetosa, Taraxacum sect. Taraxacum, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Veronica chamaedrys

Citace: Hájková P., Hájek M., Blažková D., Kučera T., Chytrý M., Řezníčková M., Šumberová K., Černý T., Novák J. & Simonová D. (2007): Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea). Meadows and mesic pastures. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 166–280, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.