Svaz KBB

Berberidion vulgaris Br.-Bl. ех Tüxen 1952

Mezofilní a suché křoviny nelesního prostředí

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Cornus sanguinea, Cotoneaster integerrimus, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa canina agg.

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Prunus spinosa, Rosa canina agg.

Citace: Sádlo J., Chytrý M., Vítková M., Petřík P., Kolbek J. & Neuhäuslová Z. (2013): Mezofilní a suché křoviny a akátiny (Rhamno-Prunetea). Mesic and xeric scrub and Robinia groves. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 74–156, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.