Asociace MCG06

Caricetum appropinquatae Aszód 1935

Vegetace oligotrofních a mezotrofních stojatých vod s ostřicí odchylnou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Carex acutiformis, Carex appropinquata, Carex rostrata, Galium palustre agg., Galium uliginosum, Menyanthes trifoliata, Salix repens agg., Valeriana dioica

Mechorosty: Bryum pseudotriquetrum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Caltha palustris, Carex appropinquata, Carex nigra, Carex rostrata, Equisetum fluviatile, Equisetum palustre, Eriophorum angustifolium, Galium palustre agg., Galium uliginosum, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Valeriana dioica

Mechorosty: Bryum pseudotriquetrum, Calliergonella cuspidata, Plagiomnium affine s. l.

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Caltha palustris, Carex appropinquata, Carex rostrata, Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata

Mechorosty: Climacium dendroides

Citace: Hájková P. (2011): Caricetum appropinquatae Aszód 1935. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 541–543, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.