Asociace XDE04

Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957

Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zlatoplodou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Chaerophyllum aureum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Aegopodium podagraria, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Chaerophyllum aureum, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Elymus repens, Heracleum sphondylium, Urtica dioica

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Aegopodium podagraria, Arrhenatherum elatius, Chaerophyllum aureum, Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium, Urtica dioica

Citace: Láníková D. (2009): Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 357–360, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.