Asociace XEA05

Digitali-Senecionetum ovati Pfeiffer 1936

Vegetace narušovaných stanovišť se starčkem Fuchsovým

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Calamagrostis epigejos, Epilobium angustifolium, Epilobium montanum, Rubus fruticosus agg., Rubus idaeus, Senecio ovatus, Senecio sylvaticus

Mechorosty: Amblystegium serpens, Marchantia polymorpha

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Athyrium filix-femina, Calamagrostis epigejos, Epilobium angustifolium, Epilobium montanum, Galeopsis tetrahit agg., Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Rubus fruticosus agg., Rubus idaeus, Senecio ovatus, Urtica dioica

Mechorosty: Amblystegium serpens, Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum, Dicranella heteromalla

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Calamagrostis epigejos, Equisetum sylvaticum, Rubus idaeus, Senecio ovatus

Citace: Petřík P., Sádlo J. & Neuhäuslová Z. (2009): Digitali-Senecionetum ovati Pfeiffer 1936. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 397–400, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.