Asociace TEE01

Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris Schubert 1960

Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Calluna vulgaris, Jasione montana, Pilosella officinarum, Rumex acetosella

Mechorosty: Polytrichum piliferum

Lišejníky: Cladonia uncialis

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea collina, Anthoxanthum odoratum, Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Dianthus carthusianorum agg., Euphorbia cyparissias, Festuca ovina s. l., Galium verum, Hypericum perforatum, Jasione montana, Koeleria macrantha, Pilosella officinarum, Pimpinella saxifraga, Potentilla incana, Rumex acetosella

Mechorosty: Polytrichum piliferum

Lišejníky: Cladonia uncialis

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Calluna vulgaris

Citace: Chytrý M. (2007): Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris Schubert 1960. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 308–310, Academia, Praha,
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.