Asociace TFD02

Jasiono montanae-Festucetum ovinae Klika 1941

Podhorské acidofílní trávníky mělkých půd

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis vinealis, Festuca ovina s. l., Jasione montana, Pilosella officinarum, Rumex acetosella, Scleranthus perennis

Mechorosty: Polytrichum piliferum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis capillaris, Festuca ovina s. l., Hypericum perforatum, Jasione montana, Pilosella officinarum, Rumex acetosella, Thymus pulegioides

Mechorosty: Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Festuca ovina s. l.

Mechorosty: Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi, Polytrichum piliferum, Racomitrium canescens

Lišejníky: Cladonia arbuscula

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2007): Jasiono montanae-Festucetum ovinae Klika 1941. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 353–355, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.