Svaz TED

Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964

Vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Juncus squarrosus, Nardus stricta

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Carex nigra, Juncus squarrosus, Nardus stricta, Potentilla erecta

Mechorosty: Polytrichum formosum

Citace: Krahulec F., Chytrý M. & Härtel H. (2007): Smilkové trávníky a vřesoviště (Calluno-Ulicetea). Nardus grasslands and heathlands. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 281–319, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.