Svaz TCA

Puccinellion limosae Soó 1933

Vysychavé slaniskové trávníky

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Atriplex prostrata subsp. latifolia, Crypsis aculeata, Crypsis schoenoides, Glaux maritima, Inula britannica, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Plantago maritima, Potentilla anserina, Puccinellia distans, Pulicaria dysenterica, Spergularia marina, Spergularia media, Taraxacum bessarabicum, Trifolium fragiferum, Tripolium pannonicum subsp. pannonicum

Mechorosty: Drepanocladus aduncus

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Atriplex prostrata subsp. latifolia, Lotus tenuis, Plantago maritima, Potentilla anserina, Puccinellia distans, Spergularia media, Taraxacum bessarabicum, Tripolium pannonicum subsp. pannonicum

Citace: Šumberová K., Novák J. & Sádlo J. (2007): Slaniskové trávníky (Festuco-Puccinellietea). Saline grasslands. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 150–164, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.