Asociace KBC01

Ribeso alpini-Rosetum pendulinae Sádlo in Kolbek et al. 2003

Křoviny s rybízem alpínským a růží převislou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Lonicera nigra, Lonicera xylosteum, Polypodium vulgare, Ribes alpinum, Rosa pendulina

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Calamagrostis arundinacea, Dryopteris filix-mas, Impatiens parviflora, Lonicera xylosteum, Polypodium vulgare, Ribes alpinum, Sorbus aucuparia

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Ribes alpinum, Rosa pendulina

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): Ribeso alpini-Rosetum pendulinae Sádlo in Kolbek et al. 2003. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 113–115, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.