Asociace SCB01

Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993

Vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Epilobium collinum, Galeopsis ladanum, Hylotelephium maximum, Senecio viscosus

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Galeopsis ladanum, Hylotelephium maximum, Poa nemoralis, Senecio viscosus

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Galeopsis ladanum

Citace: Sádlo J. (2009): Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 459–461, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.