Svaz RCA

Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933

Kontinentální a subkontinentální vrchoviště

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Carex pauciflora, Empetrum nigrum agg., Eriophorum vaginatum, Pinus mugo, Vaccinium myrtillus, Vaccinium oxycoccos agg., Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea

Mechorosty: Polytrichum commune, Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum recurvum s. l., Sphagnum rubellum, Sphagnum russowii

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium oxycoccos agg., Vaccinium uliginosum

Mechorosty: Sphagnum recurvum s. l.

Citace: Hájková P., Navrátilová J. & Hájek M. (2011): Vegetace vrchovišť (Oxycocco-Sphagnetea). Bog vegetation. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 705–736, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.