Asociace THH01

Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei Müller 1962

Lemy s kakostem krvavým

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Geranium sanguineum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Brachypodium pinnatum, Euphorbia cyparissias, Geranium sanguineum, Hypericum perforatum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Brachypodium pinnatum, Geranium sanguineum

Citace: Hoffmann A. (2007): Trifolio alpestris-Geranietum sanguinei Müller 1962. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 459–461, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.