Svaz LFD

Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968

Rašelinné lesy

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Andromeda polifolia, Betula pubescens subsp. pubescens, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum agg., Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense, Molinia caerulea, Picea abies, Pinus sylvestris, Pinus uncinata subsp. uliginosa, Rhododendron tomentosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea

Mechorosty: Bazzania trilobata, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Polytrichum strictum, Sphagnum capillifolium s. l., Sphagnum girgensohnii, Sphagnum magellanicum, Sphagnum recurvum s. l., Sphagnum russowii

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense, Molinia caerulea agg., Picea abies, Vaccinium myrtillus, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea

Mechorosty: Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Sphagnum magellanicum, Sphagnum recurvum s. l.

Citace: Chytrý M., Zelený D., Navrátilová J. & Sádlo J. (2013): Boreokontinentální jehličnaté lesy (Vaccinio-Piceetea). Boreo-continental coniferous forests. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 380–432, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.