Asociace RBA01

Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec in Moravec et Rybníčková 1964

Vápnitá slatiniště s ostřicí Davallovou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Carex davalliana, Carex flava, Carex panicea, Carex pulicaris, Dactylorhiza majalis, Eriophorum latifolium, Parnassia palustris, Polygala amarella, Potentilla erecta, Succisa pratensis, Taraxacum sect. Palustria, Valeriana dioica

Mechorosty: Calliergonella cuspidata

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Briza media, Caltha palustris, Carex davalliana, Carex nigra, Carex panicea, Dactylorhiza majalis, Equisetum palustre, Eriophorum latifolium, Filipendula ulmaria, Molinia caerulea agg., Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Sanguisorba officinalis, Succisa pratensis, Valeriana dioica

Mechorosty: Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Carex davalliana, Carex panicea, Molinia caerulea agg.

Mechorosty: Calliergonella cuspidata

Citace: Hájek M. & Hájková P. (2011): Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec in Moravec et Rybníčková 1964. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 623–626, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.