Svaz VCB

Charion globularis Krausch 1964

Vegetace parožnatek ve vápnitých a brakických vodách

nové hledání

Svaz Charion globularis zahrnuje porosty s převahou druhů z rodů Chara a Tolypella, pro něž jsou charakteristické vápnité inkrustace a výskyt v neutrálních až alkalických vodách s velkým obsahem vápníku a někdy i chloridů. Jeho společenstva mají oproti svazu Nitellion flexilis kontinentálnější rozšíření a lepší schopnost osídlovat antropogenní stanoviště. Jejich diverzita je dosti velká i ve východní Evropě (Korotkov et al. 1991, Coldea & Sanda in Coldea 1997: 25–32) a zasahují až na západní Sibiř (Kiprijanova 2005, Koroljuk & Kiprijanova 2005).

Citace: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): Vegetace parožnatek (Charetea). Vegetation of stoneworts. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 248–267, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.