Asociace ADE02

Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii (Zlatník 1928) Jeník 1961

Subalpínská kapradinová vegetace s papratkou horskou

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Společenstva s druhem Athyrium distentifolium mají eurasijský areál. Jsou známa z většiny evropských pohoří, která dosahují subalpínského stupně, např. z Alp (Karner & Mucina in Grabherr & Mucina 1993: 468–505), hercynských pohoří (Schaminée 1993, Pott 1995), Skandinávie (Nordhagen 1943, Dierßen 1996) i Karpat (Dúbravcová & Mucina in Mucina & Maglocký 1985: 198–200, Kliment et al. 2004). V České republice se asociace Adenostylo-Athyrietum vyskytuje v Krkonoších, v Hrubém Jeseníku, na Králickém Sněžníku a na Šumavě (Sofron & Štěpán 1971, Sýkora & Štursa 1973, Hadač & Štursa 1983, Kočí 2001a, 2003). Obdobné druhové složení mají papratkové porosty v porostních mezerách papratkových smrčin a přirozeně bezlesých enklávách v oblasti nejvyšších vrcholů v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách. Na rozdíl od asociace Daphno-Dryopteridetum je Adenostylo-Athyrietum rozšířeno často i na větších plochách.

Citace: Kočí M. (2007): Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii (Zlatník 1928) Jeník 1961. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 129– 131, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.