Asociace ADE02

Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii (Zlatník 1928) Jeník 1961

Subalpínská kapradinová vegetace s papratkou horskou

nové hledání

Orig. (Jeník 1961): Adenostyli-Athyrietum alpestris (Zlatník 28) Jeník (Adenostyles alliariae, Athyrium alpestre ~ A. distentifolium)

Syn.: Athyrietum alpestris Schmid 1923 (§ 36, nomen ambiguum), Athyrietum alpestris aconitosum napellus Zlatník 1928 (§ 36, nomen ambiguum), Gentiano pannonicae-Athyrietum alpestris Sofron et Štěpán 1971, Acetoso alpestris-Athyrietum alpestris (Hadač 1956) Hadač in Mucina et Maglocký 1985

Formální definice: Athyrium distentifolium pokr. > 25 % AND (skup. Trientalis europaea OR skup. Veratrum *lobelianum)

Citace: Kočí M. (2007): Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii (Zlatník 1928) Jeník 1961. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 129– 131, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.