Asociace XDC02

Epilobio montani-Geranietum robertiani Lohmeyer ex Görs et Müller 1969

Nitrofilní lemová vegetace s kakostem smrdutým

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Společenstvo má široký areál, který odráží areál dominantního druhu Geranium robertianum a zahrnuje celou Evropu kromě nejsevernějších oblastí (Slavík in Slavík et al. 1997: 191–229). Výskyt společenstva je udáván například z Francie (Julve 1993), Německa (Pott 1995, Müller in Oberdorfer 1993b: 135–277, Hilbig in Schubert et al. 2001: 172–184, Dengler & Wollert in Berg et al. 2004: 380–410, Dengler et al. 2007), Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 203–251), Maďarska (Borhidi 2003), Slovenska (Jarolímek et al. 1997) a Polska (Matuszkiewicz 2007). Ze severní Evropy je uvádí Dierßen (1996). V České republice se Epilobio-Geranietum vyskytuje v chladnějších a vlhčích územích, přičemž je nejhojnější v pahorkatinách a podhorských oblastech. Větší počet fytocenologických snímků pochází zejména z Křivoklátska (Dostálek et al. in Kolbek et al. 2001: 164–278), okolí Prahy (Kopecký & Hejný 1973) a Orlických hor (Kopecký 1974a).

Citace: Láníková D. (2009): Epilobio montani-Geranietum robertiani Lohmeyer ex Görs et Müller 1969. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 324–327, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.