Asociace XBA03

Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori G. Müller 1964

Bazifilní plevelová vegetace obilných polí se silenkou noční

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace Euphorbio-Melandrietum je hojná v celé střední Evropě. Vyskytuje se ve Skandinávii (Dierßen 1996, Lawesson 2004), Nizozemí (Haveman et al. in Schaminée et al. 1998: 199–247), celém Německu (G. Müller 1964, Hilbig 1966, 1967, 1973, Schubert & Mahn 1968, Nezadal 1975, Oberdorfer in Oberdorfer 1993b: 15–47, Hüppe & Hofmeister 1990, Pott 1995, Schubert in Schubert et al. 2001: 403–415, Manthey in Berg et al. 2004: 273–285), Rakousku (Holzner 1973, Ries 1992, Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), Polsku (Borowiec et al. 1985, Matuszkiewicz 2007), na Slovensku (Kropáč 1974, Passarge & Jurko 1975, Krippelová 1981, Jarolímek et al. 1997, Mochnacký 2000, Kropáč & Mochnacký 2009) a v Maďarsku (Pinke 2000). V České republice je rozšířená ve všech teplých a mírně teplých oblastech a je nejčastějším typem vegetace svazu Caucalidion (Kropáč 1981, 2006). Je doložena zejména z Křivoklátska (Kropáč et Lecjaksová in Kolbek et al. 2001: 121–163), Českého krasu (Koblihová 1989), ze středních, severních a východních Čech (Volf 1974, Volf et al. 1977, Kropáč 2006), Strakonicka (Kropáč 2006), z jižní a střední Moravy (Lososová 2004), Bílých Karpat (Otýpková 2001) a Hostýnských vrchů (Otýpková 2004).

Citace: Lososová Z. (2009): Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori G. Müller 1964. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 88–90, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.