Asociace XBA03

Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori G. Müller 1964

Bazifilní plevelová vegetace obilných polí se silenkou noční

nové hledání

Orig. (G. Müller 1964): Die Euphorbia exigua-Melandrium noctiflorum-Assoziation (Euphorbio-Melandrietum ass. nov.) (Melandrium noctiflorum = Silene noctiflora)

Syn.: Papavero-Melandrietum noctiflori Wasscher 1941 prov. (§ 3b), Lathyro tuberosi-Melandrietum noctiflori Oberdorfer 1957 prov. (§ 3b), Melandrio-Papaveretum Wasscher ex Passarge in Scamoni et Passarge 1963 (§ 2b, nomen nudum), Aethuso-Galeopsietum G. Müller 1964 p. p., Valerianello locustae-Thlaspietum perfoliati Kropáč et Hadač in Kropáč et al. 1971, Consolido-Anthemidetum austriacae Kropáč et Mochnacký 1990 p. p.

Formální definice: skup. Consolida regalis NOT skup. Adonis aestivalis NOT skup. Caucalis platycarpos NOT skup. Spergula arvensis NOT skup. Stachys annua NOT Veronica hederifolia agg. pokr. > 15 %

Citace: Lososová Z. (2009): Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori G. Müller 1964. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 88–90, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.