Asociace XBH02

Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951

Ruderální trávníky se sveřepem jalovým

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Hordeo-Brometum sterilis je doloženo z oblasti od severního Německa (Pott 1995, Klotz in Schubert et al. 2001: 376–387, Dengler & Wollert in Berg et al. 2004: 264–273) po Slovensko (Jarolímek et al. 1997). Je velmi pravděpodobné, že se vyskytuje také v jiných částech Evropy. V České republice je poměrně hojné v teplých oblastech, fytocenologickými snímky však bylo doloženo jen v Lovosicích (Sádlo, nepubl.), dolním Poohří (A. Pyšek, nepubl.), Praze (Kopecký 1990c), na Křivoklátsku (Dostálek in Kolbek et al. 2001: 176–177), v Plzni (A. Pyšek, nepubl.), Bechyni (Douda 2003), Brně a obcích na jižní Moravě (Horáková, Chytrý, Lososová, vše nepubl.) a Olomouci (Tlusták 1990).

Citace: Lososová Z. (2009): Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 166–168, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.