Asociace XBI01

Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae Aichinger 1933

Nízká ruderální vegetace se slézem přehlíženým

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace Hyoscyamo-Malvetum neglectae se vyskytuje v celé střední Evropě, častější je však v jejích východních oblastech, zatímco ze zemí západní Evropy pochází méně údajů (Mucina 1987b). Je udávána ze Skandinávie (Dierßen 1996), Estonska (Brandes 1997), celého Polska (Anioł-Kwiatkowska 1974, Matuszkiewicz 2007), různých částí Slovenska (Zaliberová 1982, Jarolímek & Zaliberová 1995, Jarolímek et al. 1997), panonské oblasti Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), Maďarska (Borhidi 2003), Rumunska (Sanda et al. 1999, Dancza 2003) a Ukrajiny (Solomaha 2008). V západní Evropě se nachází vzácně ve Francii (Géhu et al. 1985, Julve 1993), Nizozemí (Weeda & Schaminée in Schaminée et al. 1998: 247–304) a kontinentálně laděných oblastech Německa s výjimkou montánních poloh (Müller in Oberdorfer 1993b: 48–114, Pott 1995, Klotz in Schubert et al. 2001: 376–387, Dengler & Wollert in Berg et al. 2004: 261–262). V České republice se vyskytuje roztroušeně v nížinách a pahorkatinách (Kopecký & Hejný 1992). Fytocenologické snímky dokládají její výskyt zejména na Chomutovsku (P. Pyšek 1981), v Plzni a okolí (Šandová 1976, A. Pyšek 1978a, 1981, Mandák et al. 1993), na Křivoklátsku (Dostálek in Kolbek et al. 2001: 173–174), v Českém krasu (P. Pyšek 1991b, 1992), Praze a okolních obcích (Kopecký 1986a), u Nymburku (Hejný, nepubl.), v Železných horách (Jirásek 1998), na jižní Moravě (Hejný, nepubl., Horáková, nepubl., Otýpková, nepubl.) a v Olomouci (Tlusták 1990).

Citace: Lososová Z. (2009): Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae Aichinger 1933. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 176–178, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.