Asociace XBI01

Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae Aichinger 1933

Nízká ruderální vegetace se slézem přehlíženým

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Anthemis cotula, Malva neglecta, Mercurialis annua, Sisymbrium officinale, Urtica urens

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Lolium perenne, Malva neglecta, Plantago major, Polygonum aviculare agg., Urtica urens

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Malva neglecta, Polygonum aviculare agg.

Citace: Lososová Z. (2009): Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae Aichinger 1933. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 176–178, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.