Asociace XBK02

Portulacetum oleraceae Felföldy 1942

Ruderální a plevelová vegetace se šruchou zelnou

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Areál společenstva je totožný s areálem svazu Eragrostion cilianensi-minoris. Asociace se hojně vyskytuje na Slovensku (Jarolímek et al. 1997, Mochnacký 2000), v Maďarsku (Borhidi 2003), na území bývalé Jugoslávie (Kovačević 1970), v Rumunsku (Sanda et al. 1999), Moldávii (Todor et al. 1971) a na Ukrajině (Solomaha 2008), zasahuje však i dále na západ střední Evropy. Přestože Mucina (in Mucina 1993: 110–168) uvádí, že se tato asociace nevyskytuje v Rakousku a západní hranice jejího areálu prochází přibližně po státní hranici mezi Rakouskem a Maďarskem, Passarge (1996) dokládá její výskyt ze severního Německa. V České republice se Portulacetum oleraceae vyskytuje v nejteplejších oblastech Čech a Moravy (Kropáč 1981, 2006), i když Kropáč (2006) upozorňuje, že vzhledem k výskytu na okraji areálu je již ochuzeno o některé druhy, které v něm rostou v jižní a jihovýchodní Evropě. Fytocenologické snímky jsou k dispozici z Prahy (Hejný, nepubl.), Nymburska a Kolínska (Láníková, nepubl.) a jižní Moravy (Horáková, Láníková, Lukšíková, Otýpková, vše nepubl.).

Citace: Lososová Z. (2009): Portulacetum oleraceae Felföldy 1942. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 198–200, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.