Asociace KBA01

Prunetum fruticosae Dziubałtowski 1926

Stepní křoviny s třešní křovitou

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Prunus fruticosa je kontinentální druh rozšířený od střední Evropy přes stepní a lesostepní zónu východní Evropy po jihozápadní Sibiř (Meusel et al. 1965). Asociace Prunetum fruticosae se vyskytuje vzácně v Německu, a to v územích s kontinentálním klimatem (Weber 1999), zejména v horním Porýní (Korneck 1974), Durynsku a Sasku-Anhaltsku (Rauschert 1990). Dále se udává z jižního Polska (Dziubałtowski 1926), Slovenska (Jarolímek et al. 2008), Dolních Rakous (Wirth in Mucina et al. 1993b: 60–84, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83), Maďarska (Kevey 2008, Borhidi et al. 2012), Rumunska (Paucă-Comănescu in Doniţă 2005: 108–109), Ukrajiny (Fitsailo et al. in Didukh et al. 2011: 134–142) a pravděpodobný je i výskyt v Bulharsku (Gussev & Tzonev in Biserkov et al. 2011: 243–245). V České republice se tato asociace vyskytuje v teplých a suchých oblastech severních a středních Čech a jižní Moravy. Fytocenologické snímky pocházejí zejména z Českého středohoří (Kolbek 1978, Toman 1981), Křivoklátska (Sádlo in Kolbek et al. 2003a: 41– 86), Českého krasu (Domin 1928, Klika 1928), jižní části Moravského krasu (Holubová 1968, Unar 1975), okolí Bučovic (Chytrý, nepubl.), jihovýchodního okraje Českého masivu (Chytrý & Vicherek 1996, Rafajová 1999) a z Pavlovských vrchů a jejich širšího okolí (Danihelka, nepubl.). Izolované porosty s Prunus fruticosa a dominancí křížence P. ×eminens se vyskytují u Českého Krumlova (P. Lepší et al. 2011).

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): Prunetum fruticosae Dziubałtowski 1926. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 81–84, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.