Asociace XEA06

Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929

Vegetace narušovaných stanovišť a acidofilních lemů s hasivkou orličí

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Acidofilní lemové a pasekové porosty s hasivkou orličí jsou z Evropy známy z Norska (Hadač 1975), Velké Británie (Rodwell 1991), Nizozemí (Stortelder et al. in Schaminée et al. 1996: 247–262), Německa (Passarge 1979b, Dengler 2000, Dengler et al. 2006), Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 252–270) a Estonska (Dengler & Boch 2008). V České republice jsou hojnější převážně v pískovcových oblastech. Fytocenologickými snímky jsou doloženy ze Slavkovského lesa (Hejtmánek 1954), Brd (Sofron 1998), severozápadní Šumavy (Matějková et al. 1996), Bechyňska a Jindřichohradecka (Douda 2003, Boublík ? Kučera 2004) a z východních Čech z okolí Dvora Králové (Andresová 1979). Výjimečně se může tato vegetace vytvářet i na lavinových drahách, jako je tomu v Malé Kotelné jámě v Krkonoších nebo na Králickém Sněžníku (Kočí, nepubl.). Společenstvo bylo pozorováno, ale nedoloženo fytocenologickými snímky, také v Lužických horách, Podještědské pahorkatině, Českém ráji, Podkrkonoší, na Broumovsku a v Polabí (Neuhäuslová 1997, Petřík, nepubl.).

Citace: Petřík P., Neuhäuslová Z. & Sádlo J. (2009): Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 400–402, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.