Asociace XEA06

Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929

Vegetace narušovaných stanovišť a acidofilních lemů s hasivkou orličí

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Convallaria majalis var. majalis, Holcus mollis, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus

Citace: Petřík P., Neuhäuslová Z. & Sádlo J. (2009): Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 400–402, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.