Asociace THG03

Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis Oberdorfer 1949

Acidofilní suché trávníky mírně teplých oblastí

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Viscario-Avenuletum je známo z jižního Německa od Schwarzwaldu po východní Bavorsko (Oberdorfer & Korneck in Oberdorfer 1993a: 86–180) a podobná asociace Filipendulo-Helictotrichetum pratensis Mahn 1965, přechodná mezi svazy Koelerio-Phleion phleoidis a Violion caninae, byla popsána ze suché oblasti v okolí města Halle ve středním Německu (Mahn 1965). V České republice se Viscario-Avenuletum vyskytuje roztroušeně v mírně teplých a suchých oblastech Českého masivu, kde bylo zaznamenáno několika autory obvykle ve formě ojedinělých fytocenologických snímků uváděných pod různými jmény (např. Toman 1988d). Snímky existují z podhůří Krušných a Doupovských hor, Milešovského středohoří, Plzeňska, Křivoklátska, Brd, středního Povltaví, z údolí Otavy a dolní Lužnice, hadců u Bečvár, Třebíčska, údolí Oslavy u Náměšti, Litomyšlska, východního okraje Drahanské vrchoviny a Opavska.

Citace: Chytrý M. (2007): Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis Oberdorfer 1949. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 456–458, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.