Asociace THG03

Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis Oberdorfer 1949

Acidofilní suché trávníky mírně teplých oblastí

nové hledání

Orig. (Oberdorfer 1949): Avena pratensis-Viscaria vulgaris-Assoziation (Avena pratensis ~ Avenula pratensis, Viscaria vulgaris ~ Lychnis viscaria)

Syn.: Artemisio campestris-Corynephoretum canescentis Kučerová-Kosinová 1964, Phleo phleoidis-Koelerietum pyramidatae Toman 1988 p. p.

Formální definice: skup. Koeleria pyramidata AND (skup. Jasione montana OR skup. Phleum phleoides) NOT skup. Viola canina

Citace: Chytrý M. (2007): Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis Oberdorfer 1949. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 456–458, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.