Asociace SAC01

Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Br.-Bl. ex Tüxen 1937

Vegetace výslunných silikátových skal se sleziníkem severním a kapradinkou skalní

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Woodsio-Asplenietum je udáváno z Francie (Julve 1993), Německa (Pott 1995, Preising in Preising et al. 1997: 9–15, Oberdorfer in Oberdorfer et al. 1998: 23–38, Rennwald 2000, Hilbig in Schubert et al. 2001: 198–204), Rakouska (Mucina in Grabherr & Mucina 1993: 241–275), Slovenska (Valachovič in Valachovič et al. 1995: 15–41), Maďarska (Borhidi 2003) a Rumunska (Coldea in Coldea 1997: 149–168). V České republice je dosti vzácné, výskytem omezené na skalní útvary tvořené kysele se projevujícími horninami v pahorkatinách a podhůří. Poměrně hojné je na Křivoklátsku (Kolbek 1978, Kolbek in Kolbek et al. 2001: 11–26), ve středním a dolním Povltaví (Sádlo 1998), na vulkanitech Českého středohoří (Sádlo 1998) a v Předšumaví (Moravec 1967). Bylo zaznamenáno, ale bez dokumentace fytocenologickými snímky, rovněž na Šumavě, ve Slavkovském lese, na severočeských vulkanických kopcích, na Dokesku a Semilsku, v Železných horách, podhůří Orlických hor a říčních údolích jihozápadní Moravy (vše Sádlo, nepubl.).

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Br.-Bl. ex Tüxen 1937. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 424–426, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.