Svaz XBD

Arnoseridion minimae Malato-Beliz et al. 1960

Plevelová vegetace obilnin na živinami chudých kyselých půdách

nové hledání

Orig. (Malato-Beliz et al. 1960): Arnoserion minimae Malato-Beliz, J. et R. Tx. 1960

Syn.: Agrostienion spicae-venti Oberdorfer 1949 p. p. (podsvaz), Aperion spicae-venti Tüxen ex Oberdorfer 1957 p. p.

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.