Asociace LFC01

Calamagrostio villosae-Piceetum abietis Schlüter 1966

Horské třtinové smrčiny

nové hledání

Orig. (Schlüter 1966): Calamagrostio villosae-Piceetum (Picea abies)

Syn.: Lophozio-Piceetum Volk in Br.-Bl. et al. 1939 (potenciální správné jméno), Sphagno-Piceetum (Tüxen 1937) Hartmann 1953 (potenciální správné jméno, § 36, nomen ambiguum rejiciendum propositum), Anastrepto-Piceetum Stöcker 1967, Calamagrostio villosae-Piceetum Hartmann in Hartmann et Jahn 1967, Vaccinio myrtilli-Piceetum Šoltés 1976, Dryopterido dilatatae-Piceetum Sýkora ex Sofron 1981

Formální definice: Picea abies pokr. > 25 % AND skup. Trientalis europaea NOT skup. Frangula alnus NOT skup. Oxalis acetosella NOT skup. Petasites albus NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT Adenostyles alliariae pokr. > 5 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Athyrium distentifolium pokr. > 25 % NOT Betula pubescens pokr. > 25 % NOT Caltha palustris pokr. > 5 % NOT Carex brizoides pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 5 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 5 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 5 % NOT Quercus robur pokr. > 5 % NOT Sphagnum sp. pokr. > 5 %

Citace: Chytrý M. (2013): Calamagrostio villosae-Piceetum abietis Schlüter 1966. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 406–411, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.