Asociace LFC01

Calamagrostio villosae-Piceetum abietis Schlüter 1966

Horské třtinové smrčiny

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Picea abies, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus

Mechorosty: Barbilophozia lycopodioides, Polytrichum formosum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Oxalis acetosella, Picea abies, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus

Mechorosty: Dicranum scoparium, Polytrichum formosum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Picea abies, Vaccinium myrtillus

Mechorosty: Polytrichum formosum

Citace: Chytrý M. (2013): Calamagrostio villosae-Piceetum abietis Schlüter 1966. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 406–411, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.