Asociace THC01

Carici humilis-Seslerietum caeruleae Zlatník 1928

Suché hercynské pěchavové trávníky

nové hledání

Orig. (Zlatník 1928b): association à Sesleria calcaria et Carex humilis (Sesleria calcaria ~ S. caerulea)

Syn.: Seslerietum calcariae caricetosum humilis cum Helianthemum canum Zlatník 1928 (§ 36, nomen ambiguum), Helianthemo cani-Seslerietum caeruleae Klika 1933, Helianthemo cani-Caricetum humilis Kubíková 1977, Primulo veris-Seslerietum calcariae Zlatník ex Kubíková 1977 p. p.

Formální definice: Sesleria caerulea pokr. > 25 % AND (skup. Potentilla arenaria OR skup. Stachys recta) NOT skup. Cirsium acaule NOT skup. Geranium sanguineum NOT skup. Poa badensis NOT Brachypodium pinnatum pokr. > 5 % NOT Festuca rupicola pokr. > 5 % NOT Thlaspi montanum pokr. > 5 %

Citace: Chytrý M. (2007): Carici humilis-Seslerietum caeruleae Zlatník 1928. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 399–401, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.