Asociace THC01

Carici humilis-Seslerietum caeruleae Zlatník 1928

Suché hercynské pěchavové trávníky

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Allium senescens subsp. montanum, Anthericum liliago, Asperula cynanchica, Asplenium ruta-muraria, Carex humilis, Centaurea stoebe, Cotoneaster integerrimus, Galium glaucum, Helianthemum canum, Oxytropis pilosa, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Sedum album, Seseli hippomarathrum, Seseli osseum, Sesleria caerulea, Stachys recta, Teucrium chamaedrys

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Allium senescens subsp. montanum, Asperula cynanchica, Carex humilis, Centaurea scabiosa, Centaurea stoebe, Euphorbia cyparissias, Galium glaucum, Helianthemum canum, Potentilla incana, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Sedum album, Seseli osseum, Sesleria caerulea, Stachys recta, Teucrium chamaedrys

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Sesleria caerulea

Citace: Chytrý M. (2007): Carici humilis-Seslerietum caeruleae Zlatník 1928. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 399–401, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.