Asociace TDE04

Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae Passarge 1960

Vysychavé kontinentální zaplavované louky

nové hledání

Orig. (Passarge 1960): Cnidio-Deschampsietum caespitosae, Cnidio-Deschampsietum (Walter 50) Hundt (54) 58 (Cnidium venosum = C. dubium)

Syn.: Cnidio-Violetum elatioris Walther in Tüxen 1954 (§ 3f), Deschampsia cespitosa-Cnidium dubium-Gesellschaft Hundt 1958 (§ 3d), Violo-Cnidietum Walther ex Philippi 1960 (fantom), Cnidium dubium-Viola pumila Gesellschaft Korneck 1962, Cnidio venosi-Jaceetum angustifoliae Vicherek 1962, Gratiolo officinalis-Caricetum suzae Balátová-Tuláčková 1966, Serratulo-Festucetum commutatae Balátová-Tuláčková 1966 p. p., Cnidio dubii-Violetum pumilae Balátová-Tuláčková 1969

Formální definice: skup. Viola pumila NOT Molinia caerulea s. l. pokr. > 25 %

Citace: Šumberová K. (2007): Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae Passarge 1960. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 233–236, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.