Svaz TDE

Deschampsion cespitosae Horvatić 1930

Nížinné aluviální louky

nové hledání

Orig. (Horvatić 1930): Assoziationsverband Deschampsion caespitosae

Syn.: Agrostion albae Soó 1941, Alopecurion pratensis Passarge 1964, Cnidion venosi Balátová-Tuláčková 1965, Cnidion venosi Balátová-Tuláčková 1966, Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris (Passarge 1977) Balátová-Tuláčková 1981

Citace: Hájková P., Hájek M., Blažková D., Kučera T., Chytrý M., Řezníčková M., Šumberová K., Černý T., Novák J. & Simonová D. (2007): Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea). Meadows and mesic pastures. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 166–280, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.