Svaz TDE

Deschampsion cespitosae Horvatić 1930

Nížinné aluviální louky

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Alopecurus pratensis, Cnidium dubium, Festuca pratensis

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea millefolium agg., Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Cardamine pratensis agg., Cerastium holosteoides subsp. vulgare, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, Plantago lanceolata, Poa pratensis agg., Poa trivialis, Ranunculus acris, Ranunculus auricomus agg., Ranunculus repens, Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Taraxacum sect. Taraxacum, Veronica chamaedrys

Citace: Hájková P., Hájek M., Blažková D., Kučera T., Chytrý M., Řezníčková M., Šumberová K., Černý T., Novák J. & Simonová D. (2007): Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea). Meadows and mesic pastures. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 166–280, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.