Svaz THD

Festucion valesiacae Klika 1931

Úzkolisté suché trávníky

nové hledání

Orig. (Klika 1931b): Assoziationsverband: Festucion vallesiacae

Syn.: Festucion rupicolae Soó 1940, Festuco-Stipion (Klika 1931) Krausch 1961, Asplenio cuneifolii-Armerion serpentini Kolbek et al. in Moravec et al. 1983 p. p.; incl. Astragalo austriaci-Achilleenion setaceae Toman 1981, Agropyro intermedii-Festucenion valesiacae Kolbek in Moravec et al. 1983, Coronillo variae-Festucenion rupicolae Kolbek in Moravec et al. 1983

Citace: Chytrý M., Hoffmann A. & Novák J. (2007): Suché trávníky (Festuco-Brometea). Dry grasslands. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 372–470, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.