Svaz THD

Festucion valesiacae Klika 1931

Úzkolisté suché trávníky

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Achillea pannonica, Achillea setacea, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Astragalus austriacus, Astragalus exscapus, Bothriochloa ischaemum, Carex humilis, Carex supina, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum agg., Eryngium campestre, Erysimum crepidifolium, Euphorbia cyparissias, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Medicago falcata, Potentilla incana, Salvia nemorosa, Seseli hippomarathrum, Silene otites, Stipa capillata, Stipa pennata, Stipa pulcherrima, Thymus glabrescens, Thymus pannonicus, Verbascum phoeniceum, Veronica prostrata

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea collina, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Carex humilis, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum agg., Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Potentilla incana, Stipa capillata, Thymus pannonicus

Citace: Chytrý M., Hoffmann A. & Novák J. (2007): Suché trávníky (Festuco-Brometea). Dry grasslands. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 372–470, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.