Svaz XDD

Geo urbani-Alliarion petiolatae Lohmeyer et Oberdorfer in Görs et Müller 1969

Nitrofilní lemová ruderální vegetace s jednoletými a dvouletými bylinami

nové hledání

Orig. (Görs & Müller 1969): Geo-Alliarion (Oberd. 1957) Lohm. et Oberd. 1967 (Geum urbanum, Alliaria officinalis = A. petiolata)

Syn.: Alliarion Oberdorfer 1957 (fantom), Alliarion Hejný in Holub et al. 1967 (§ 2b, nomen nudum), Galio-Alliarion (Oberdorfer 1957) Lohmeyer et Oberdorfer in Oberdorfer et al. 1967 (§ 2b, nomen nudum)

Citace: Láníková D., Kočí M., Sádlo J., Šumberová K., Hájková P., Hájek M. & Petřík P. (2009): Nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých a mezických stanovišť (Galio-Urticetea). Nitrophilous perennial vegetation of wet to mesic habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 290–378, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.