Svaz XDD

Geo urbani-Alliarion petiolatae Lohmeyer et Oberdorfer in Görs et Müller 1969

Nitrofilní lemová ruderální vegetace s jednoletými a dvouletými bylinami

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus, Geranium robertianum, Geum urbanum, Impatiens parviflora, Lamium album, Torilis japonica, Urtica dioica, Viola odorata

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus, Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Taraxacum sect. Taraxacum, Urtica dioica

Citace: Láníková D., Kočí M., Sádlo J., Šumberová K., Hájková P., Hájek M. & Petřík P. (2009): Nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých a mezických stanovišť (Galio-Urticetea). Nitrophilous perennial vegetation of wet to mesic habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 290–378, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.