Svaz XBE

Oxalidion fontanae Passarge 1978

Plevelová vegetace obilnin a okopanin v chladnějších oblastech

nové hledání

Orig. (Passarge 1978): Oxalidion europaeae (Görs 67) all. nov. (Oxalis europaea = O. fontana)

Syn.: Spergulo-Oxalidion Görs in Oberdorfer et al. 1967 (§ 2b, nomen nudum), Polygono-Chenopodion polyspermi sensu auct. non Koch 1926 (pseudonym)

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.