Svaz XBE

Oxalidion fontanae Passarge 1978

Plevelová vegetace obilnin a okopanin v chladnějších oblastech

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Chenopodium album agg., Chenopodium polyspermum, Erysimum cheiranthoides, Galinsoga quadriradiata, Lamium purpureum, Oxalis stricta, Sonchus asper, Stellaria media

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Chenopodium polyspermum, Cirsium arvense, Elymus repens, Erysimum cheiranthoides, Fallopia convolvulus, Galinsoga quadriradiata, Galium aparine, Lamium purpureum, Myosotis arvensis, Persicaria lapathifolia, Stellaria media, Taraxacum sect. Taraxacum, Trifolium repens, Tripleurospermum inodorum, Veronica persica, Viola arvensis

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.