Svaz XDA

Senecionion fluviatilis Tüxen ex Moor 1958

Nitrofilní lemy lužních lesů

nové hledání

Orig. (Moor 1958): Senecion fluviatilis Tx. 1950

Syn.: Senecionion fluviatilis Tüxen 1947 (§ 2b, nomen nudum), Senecionion fluviatilis Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum), Humulo-Fallopion dumetorum Passarge 1976, Epilobion hirsuti van ’t Veer et al. in Stortelder et al. 1999, Calystegion sepium auct. non Tüxen 1947 (pseudonym)

Citace: Láníková D., Kočí M., Sádlo J., Šumberová K., Hájková P., Hájek M. & Petřík P. (2009): Nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých a mezických stanovišť (Galio-Urticetea). Nitrophilous perennial vegetation of wet to mesic habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 290–378, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.