Svaz XDA

Senecionion fluviatilis Tüxen ex Moor 1958

Nitrofilní lemy lužních lesů

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Aegopodium podagraria, Calystegia sepium, Carduus crispus, Cuscuta europaea, Echinocystis lobata, Galium aparine, Humulus lupulus, Impatiens glandulifera, Myosoton aquaticum, Phalaris arundinacea, Silene baccifera, Symphytum officinale, Urtica dioica

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Aegopodium podagraria, Artemisia vulgaris, Calystegia sepium, Galium aparine, Impatiens glandulifera, Phalaris arundinacea, Urtica dioica

Citace: Láníková D., Kočí M., Sádlo J., Šumberová K., Hájková P., Hájek M. & Petřík P. (2009): Nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých a mezických stanovišť (Galio-Urticetea). Nitrophilous perennial vegetation of wet to mesic habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 290–378, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.