Svaz RBE

Sphagnion cuspidati Krajina 1933

Vegetace vrchovištních šlenků

nové hledání

Orig. (Krajina 1933b): Sphagnion cuspidati

Syn.: Leuko-Scheuchzerion Nordhagen 1943, Rhynchosporion albae sensu auct. non Koch 1926 (pseudonym, § 36, nomen ambiguum)

Citace: Hájek M. & Hájková P. (2011): Vegetace slatinišť, přechodových rašelinišť a vrchovištních šlenků (Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae). Vegetation of fens, transitional mires and bog hollows. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 615–704, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.